สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่อุ้มผาง “กะท่างน้ำ”

by animalkingdom
549 views
สิ่งมีชีวิต

บนโลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายนับไม่ถ้วนจนเรานั้นไม่สามารถจดจำหรือรู้จักทุกชนิดบนโลกได้ และที่สำคัญยังมีสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ค้นพบ หรือค้นพบแล้วแต่ยังไม่มีการจัดจำแนก เนื่องจากต้องใช้เวลาในการศึกษาเป็นอย่างมาก และใช้ข้อมูลในหลาย ๆ ส่วนประกอบกันไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลทางสัณฐานวิทยา ข้อมูลระดับโมเลกุล สรีรวิทยา รวมไปถึงวิวัฒนาการต่าง ๆ และในวันนี้โลกของเราได้รับข่าวดี โดยเรานั้นได้สมาชิกร่วมโลกเพิ่มขึ้นอีก 1 ชนิด คือ กะท่างน้ำอุ้มผาง และที่สำคัญคือ สิ่งมีชีวิตชนิดนี้ถูกค้นพบที่ประเทศไทยของเรานั่นเอง

สิ่งมีชีวิต

กะท่างน้ำอุ้มผาง สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่

กะท่างน้ำอุ้มผาง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Tylototriton​ umphangensis โดยชื่อของกะท่างน้ำอุ้มผางนั้นมาจากการค้นพบครั้งแรกที่ภาคตะวันตกประเทศไทยบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ดังนั้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับสถานที่พบจึงมีคำว่าอุ้มผางต่อท้ายนั้นเองโดยในการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ในครั้งนี้เป็นผลงานของ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ ผศ.ดร. ปรวีร์ พรหมโชติ นอกจากนี้นักวิจัยจากต่างประเทศยังได้ให้ความสนับสนุนในการทำวิจัยในครั้งนี้คือ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น นักวิจัยจากประเทศฝรั่งเศส เครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย เช่น กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฝ่ายวิชาการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

สิ่งมีชีวิต

ลักษณะทั่วไปของ กะท่างน้ำอุ้มผาง สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่

กะท่างน้ำอุ้มผาง กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibia)  ซึ่งจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง และถูกจัดให้อยู่ในอันดับเดียวกันกับนิวท์และซาลาแมนเดอร์ (order Urodela) กะท่างน้ำอุ้มผางจะมีลักษณะผิวหนังที่ขรุขระ มีสันที่มีหัวและลำตัว แต่กะท่างน้ำอุ้มผางนั้นจะมีลักษณะเฉพาะคือ พื้นของลำตัวนั้นจะมีสีน้ำตาลเข้มถึงน้ำตาลดำ ส่วนบริเวณขา สันตรงหัวและลำตัว รวมไปถึงหางจะมีสีน้ำตาลส้ม

ติดตามเรื่องราวของสัตว์โลกน่ารู้เพิ่มเติมได้ที่ Animal Kingdom

บทความที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment