ปูดำ

by animalkingdom
391 views
ปูดำ

“ปูดำ” สัตว์น้ำกร่อยที่ใคร ๆ ก็ต้องรู้จักและเคยรับประทานกันมาบ้าง วันนี้ Animal kingdom ไม่ได้จะพาทุกคนมาทำอาหาร หรือแนะนำเมนูเกี่ยวกับเจ้าปูดำแต่อย่างใด แต่เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสัตว์ชนิดนี้กันค่ะ พวกมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไร มีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างจากปูสายพันธุ์อื่น ๆ หรือไม่ ตาม Animal kingdom ไปดูพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

ลักษณะทางกายภาพของปูดำ

กระดองปูดำมีลักษณะเป็นรูปทรงไข่ โดยกระดองของสัตว์น้ำกร่อยชนิดนี้ จะเป็นสีดำปนแดงหรือปนสีน้ำตาลแก่ ๆ ส่วนขอบระหว่างนัยน์ตาของมันจะมีหนามอยู่ 4 อัน ส่วนด้านข้างของนัยน์ตาแต่ละข้างจะมีหนามอยู่ข้างละ 8-9 อัน และกล้ามก็จะมีหนามเช่นกัน แต่ขาของสัตว์น้ำชนิดนี้จะไม่มีหนาม โดยตัวผู้นั้นจะมีกล้ามที่ใหญ่และแข็งแรงมากกว่าตัวเมีย พวกมันจะมีขาทั้งหมด 5 คู่ โดยขาคู่แรกจะมีขนาดใหญ่พิเศษ จะเรียกว่า “ก้ามปู” โดยที่ปลายก้ามปูจะแยกออกเป็น 2 ง่าม ซึ่งมีไว้สำหรับจับหรือหนีบเหยื่อ และมีไว้สำหรับการป้องกันตัว ส่วนขาปลายสุดคู่ที่ 2-4 ปลายจะแหลมเรียกว่า “ขาเดิน” ส่วนขาคู่ที่ 5 ขาคู่สุดท้ายเรียกว่า “ขาว่ายน้ำ” ลักษณะปลายขาจะคล้ายกับใบพาย เพื่อความสะดวกต่อการว่ายน้ำ

ปูดำ

วงจรชีวิต

พวกมันเป็นสัตว์น้ำกร่อยอีกหนึ่งชนิดหนึ่ง ที่มีการอพยพย้ายถิ่นเพื่อการแพร่พันธุ์ ตัวเมียจะอพยพจากแหล่งหากินไปวางไข่ในทะเล การอพยพนี้จะเกิดขึ้นหลังจากการจับคู่ผสมพันธุ์ ซึ่งในขณะที่สัตว์น้ำชนิดนี้กำลังเดินทางสู่ทะเล บางตัวก็อาจจะปล่อยไข่ออกมาไว้ที่ส่วนท้อง โดยปูวัยอ่อนจะมีอยู่ 2 ระยะ ได้แก่ ระยะ Zoea  1-5 กับ Megalopa 1 โดยในระยะ Zoea เป็นระยะที่ขาว่ายน้ำยังไม่พร้อมที่จะใช้งาน จึงปล่อยตัวล่องลอยหากินไปตามกระแสน้ำ เมื่อสัตว์น้ำชนิดนี้เข้าสู่ระยะ Megalopa จะเป็นช่วงที่ว่ายน้ำสลับกับการเกาะเป็นครั้งคราว โดยระยะนี้เริ่มมีการแพร่กระจายเข้าไปอยู่ในน้ำกร่อย เมื่อลูกปูลอกคราบจะมีลักษณะที่เหมือนกับพ่อปูแม่ปูทุกประการ ซึ่งปูดำก็จะเริ่มท่องเที่ยวออกหากินในน้ำกร่อยอย่างอิสระ หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงแพร่พันธุ์วนเป็นวัฏจักรแบบนี้สืบไป

ปูดำ

แหล่งที่อยู่อาศัย

เราสามารถพบสัตว์น้ำชนิดนี้ได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำกร่อย ปากแม่น้ำที่มีน้ำทะเลเข้าถึง รวมไปถึงป่าชายเลน โดยสัตว์น้ำชนิดนี้จะขุดรูอยู่ใต้รากไม้ หรือที่บริเวณเนินดินตามบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย โดยเฉพาะบริเวณหาดโคลนหรือที่มีป่าโกงกางและป่าแสม

บทความที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment