มดง่าม

by animalkingdom
383 views
มดง่าม

มด จัดว่าเป็นแมลงสังคมชั้นสูง มีการสร้างรังเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ บางรังมีประชากรมากถึงล้านตัว แถมยังมีการแบ่งวรรณะกันเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ และวันนี้ Animal kingdom จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ “มดง่าม” มดอีกชนิดหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พวกมันจะแตกต่างจากมดชนิดอื่น ๆ อย่างไร ตาม Animal kingdom ไปดูกันได้เลย

ข้อมูลทั่วไป

มดจัดอยู่ในแมลงสังคมชั้นสูง ซึ่งแมลงพวกนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในห่วงโซ่อาหาร โดยจะอยู่ในอันดับ Hymenoptera ซึ่งเป็นอันดับเดียวกันกับพวก แตน ต่อ และอยู่ในวงศ์ Formicidae โดยมดส่วนใหญ่หลายชนิดจะมีเหล็กใน แต่มดง่ามนั้นไม่มีเหล็กใน แต่แมลงชนิดนี้ก็มีอาวุธที่ร้ายกาจของมันอยู่เหมือนกัน นั่นก็คือ ง่ามปากกัดของมัน ที่สามารถขบกัดได้เป็นอย่างดี โดยง่ามของมันจะแข็งแรงกว่ามดชนิดอื่น ซึ่งจะมีพิษอยู่ที่คมกรามทำให้ผู้ที่โดนกัดมีอาการคัน เป็นผื่น และชา

มดง่าม

ลักษณะรูปร่างของมดง่าม

มดง่ามมีลำตัวสีน้ำตาลเข้มหรือดำน้ำตาล โดยลักษณะที่โดดเด่นของมันคือ ลำตัวที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะมี หัว อกและท้อง ซึ่งส่วนหัวจะประกอบไปด้วย ตาเดี่ยวโดยปกติจะมี 3 ตา ซึ่งจะอยู่เหนือตารวมขึ้นไป มักจะพบในราชินีและมดเพศผู้ ส่วนหนวดของแมลงชนิดนี้เป็นแบบหักข้อศอก มีอยู่ 4-12 ปล้อง แต่ส่วนมากจะมี 12 ปล้อง ปากจะเป็นปากแบบกัดกิน

ที่อยู่อาศัย

พวกมันมีการกระจายตัวอยู่ตามป่าเขตร้อนหรือกึ่งเขตร้อน ส่วนแหล่งที่อยู่อาศัยจะอยู่ตามพื้นที่ป่าธรรมชาติหรือป่าขั้นทดแทน บางชนิดอาจจะอยู่ตามแปลงเกษตรกรรมหรือใกล้ ๆ กับบ้านเรือน

มดง่าม

วรรณะและหน้าที่

– ราชินี มีหน้าที่วางไข่ และควบคุมประชากรของมดภายในรังให้เข้ากับสถานการณ์

– มดเพศผู้ จะมีขนาดตัวที่เท่ากับมดงานหรืออาจจะเล็กกว่า เป็นแมลงวรรณะที่มีหนวดสั้น ตาเดี่ยว หัวเล็ก มีปีก 2 คู่ มีหน้าที่ผสมพันธุ์กับมดเพศเมียในฤดูผสมพันธุ์

– มดเพศเมีย จะมีรูปร่างที่ใหญ่กว่ามดปกติภายในรัง โดยมดวรรณะนี้จะมีปีก 2 คู่ และมีก้นที่ใหญ่ ทำหน้าที่ขยายอาณาจักรในฤดูผสมพันธุ์และผสมพันธุ์

– มดงาน เป็นมดไร้เพศไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ ทำหน้าที่หาอาหาร เป็นวรรณะหลักที่สร้างอาณาจักรและปกป้องรัง

– มดพยาบาล มีลำตัวที่เล็กที่สุดในบรรดามดในรัง ไร้เพศคล้ายกับมดงานแต่จะไม่ออกหากิน มีหน้าที่ดูแลนางพญาและไข่ ทั้งยังป้อนอาหารตัวอ่อนภายในรังกับนางพญา

– มดทหาร มีลักษณะลำตัวและหัวที่ใหญ่มาก มีกรามขนาดใหญ่มากและไร้เพศ ทำหน้าที่ดูแลรังและดูแลพลพรรคมดงาน เป็นอาวุณทีธทรงพลังและกำลังรบหลักของรัง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment